Mercurius in Maagd

Hij discussieert, analyseert en oordeelt. Hij redeneert logisch en accuraat.

Zwakheden: hij raakt gauw geïrriteerd en nerveus. Hij berispt en bekritiseert. Hij is impulsief en opgewonden.Mercurius in X

Zijn huis en comfort zijn de enige belangrijke dingen voor hem. Hij is intelligent en spreekt gemakkelijk en met kracht. Heeft nog veel stof in reserve om te spuien en sluit zijn bezigheden af. Verhuist vaak om zakelijke redenen. 350 SXT Maan - Mercurius

Positief aspect: hij heeft een goed oordeel, een goed geheugen. Hij is intelligent, heeft fantasie, inzicht en komt goed terecht in het leven. Hij spreekt gemakkelijk. Hij heeft talent voor de studie van vreemde talen. 701 CJN Mercurius - Mars

Positief aspect: hij houdt van discussie, en debat. Hij heeft een goed oordeel en is besluitvaardig. Hij is een werker en bezit veel energie. Hij heeft een helder verstand en dringt door tot de kern van de zaak. 36 DRI Mercurius - Uranus

Positief aspect: hij is scherpzinnig, ingenieus: hij brengt intelligentie en originaliteit geniaal samen. Hij houdt van literatuur, vooral 'science fiction'. Hij is spontaan in zijn vriendschappen en weet voordeel te halen uit de gerezen situaties. -23 OPP Mercurius - Neptunus

Negatief aspect: hij maakt redeneerfouten, en mist de ernst. Hij laat de dingen op z'n beloop, en voelt zich gelukkig in de droomwereld. Bij confrontatie met de werkelijkheid, aarzelt hij, niet in staat om te onderzoeken en valt terug in zijn fantasiewereld. Hij zou aan de drugs verslaafd kunnen raken.